shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.412.764
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 maart 2024
Begindatum:9 februari 2021
Naam:SHINEX EU
Naam in het Nederlands, sinds 9 februari 2021
Adres van de zetel: Bergensesteenweg 423A   bus 12
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Sinds 2 november 2021

Doorgehaald adres sinds 8 februari 2024(1)
Telefoonnummer:
0488609617 Sinds 9 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
alishah3471@yahoo.comSinds 9 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Shah ,  Amjad  Sinds 9 februari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lagrou ,  Sylvia  Sinds 5 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 augustus 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 9 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 23 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug