shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.580.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 februari 2021
Begindatum:12 februari 2021
Naam:WellCOM
Naam in het Frans, sinds 12 februari 2021
Adres van de zetel: Rue des Combattants 36 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 12 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Darimont ,  Benjamin  Sinds 12 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 12 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 12 februari 2021
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 12 februari 2021
BTW 2008  55.203  -  Gites, vakantiewoningen en -appartementen
Sinds 12 februari 2021
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 12 februari 2021
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 12 februari 2021
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 12 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug