shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.883.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2021
Begindatum:22 februari 2021
Naam:JOX
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2021
Adres van de zetel: Avenue Roquebrune Cap Martin 51 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 22 februari 2021
Telefoonnummer:
+32496285501 Sinds 22 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
xlibois@gmail.comSinds 22 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug