shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.885.490
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 mei 2023
Begindatum:22 februari 2021
Naam:LE GOURMAND BY ME
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2021
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue Capitaine Belletable 2
4500 Huy
Sinds 14 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Doutre ,  Chantal  Sinds 22 februari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Husson ,  Jean  Sinds 15 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 14 april 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 april 2021
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 14 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 22 februari 2021
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 februari 2021
Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 22 februari 2021
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 22 februari 2021
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 22 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug