shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.786.294
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2021
Begindatum:29 maart 2021
Naam:BEGUIN OHEY ENTREPRISE AGRICOLE
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2021
Afkorting: BEGUIN OHEY
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2021
Adres van de zetel: Rue du Château 176 Stratenplan
5350 Ohey
Sinds 29 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Beguin ,  Simon  Sinds 23 april 2021
Zaakvoerder Beguin ,  Pierre  Sinds 29 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2021
Landbouwonderneming
Sinds 1 mei 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug