shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0768.454.784
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 januari 2023
Begindatum:17 mei 2021
Naam:STEACK HOUSE & BAR'S CINEY
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2021
Adres van de zetel: Place Emile Vandervelde 4
5590 Ciney
Sinds 17 mei 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Karasular ,  Tarkan  Sinds 17 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Zamariola ,  Daniel  Sinds 12 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 19 oktober 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2021
Vrijstelling
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 19 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 17 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug