shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0769.796.750
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 oktober 2022
Begindatum:17 juni 2021
Naam:ISTRACKS
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2021
Adres van de zetel: Rue Jean Pauly 53
4432 Ans
Sinds 17 juni 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
isabel@istracks.comSinds 17 juni 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Diaz-Martin ,  Isabel  Sinds 17 juni 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) von Frenckell ,  Ingrid  Sinds 10 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 juni 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 17 juni 2021
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 17 juni 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 juni 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug