shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.765.121
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 2021
Begindatum:14 oktober 2021
Naam:BDC FOOD
Naam in het Frans, sinds 14 oktober 2021
Commerciële Naam:BDC FOOD
Naam in het Frans, sinds 14 oktober 2021
Adres van de zetel: Place de Petit-Rechain 24
4800 Verviers
Sinds 29 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fassin ,  Virginie  Sinds 14 oktober 2021
Bestuurder Goblet ,  Michel  Sinds 14 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Slager-groothandelaar
Sinds 1 januari 2022
 
Beenhouwer-spekslager
Sinds 1 januari 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid slager-groothandelaar
Sinds 25 november 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.722  -  Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  47.291  -  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.221 -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 22 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug