shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0776.343.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 2021
Begindatum:21 oktober 2021
Naam:FALIDIS
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2023
Adres van de zetel: Rue François Dive(FAL) 1
5060 Sambreville
Sinds 25 januari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@yesacces.comSinds 21 oktober 2021
Webadres:
www.yesacces.com Sinds 21 oktober 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Herlin ,  Lionel  Sinds 21 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 28 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.114 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 15 februari 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug