shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0779.861.390
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2022
Begindatum:7 januari 2022
Naam:ELEVAGE DE LA VALLEE
Naam in het Frans, sinds 7 januari 2022
Adres van de zetel: Xhéneumont 15
4651 Herve
Sinds 7 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@elevagedelavallee.beSinds 7 januari 2022
Webadres:
elevagedelavallee.be Sinds 7 januari 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verlinden ,  Manon  Sinds 7 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 maart 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.490  -  Fokken van andere dieren
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  46.232  -  Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 7 januari 2022
Btw 2008  96.095  -  Pensions voor huisdieren
Sinds 7 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.490 -  Fokken van andere dieren
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug