shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0780.558.010
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2022
Begindatum:17 januari 2022
Naam:ELMAHI GROUP
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2022
Adres van de zetel: Rue du Village(Flh) 73
4400 Flémalle
Sinds 17 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder El Mahi ,  Rachid  Sinds 17 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 17 januari 2022
Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 17 januari 2022
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 17 januari 2022
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 17 januari 2022
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 17 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug