shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0780.754.087
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 september 2023
Begindatum:21 januari 2022
Naam:DTC Transports
Naam in het Frans, sinds 21 januari 2022
Adres van de zetel: Grand'Route 18   bus A
4367 Crisnée
Sinds 30 juni 2023

Doorgehaald adres sinds 26 oktober 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Chardome ,  Dominique  Sinds 21 januari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 18 september 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 18 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 21 januari 2022
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 21 januari 2022
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 21 januari 2022
Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 21 januari 2022
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 21 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug