shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.774.657
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 maart 2023
Begindatum:1 maart 2022
Naam:HERCOS EUROPA Group
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2022
Adres van de zetel: Place Saint Roch 34   bus 1
6200 Châtelet
Sinds 15 maart 2022

Doorgehaald adres sinds 13 juni 2023(1)
Telefoonnummer:
071118318 Sinds 1 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@hercos-group.comSinds 1 maart 2022
Webadres:
https://hercos-group.com/ Sinds 1 maart 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 1 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Baillais ,  Frédérique  Sinds 5 januari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vausort ,  Isabelle  Sinds 27 maart 2023
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Bronkaert ,  Isabelle  Sinds 20 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug