shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.552.628
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 2022
Begindatum:6 april 2022
Naam:SKA OLIVIER
Naam in het Frans, sinds 6 april 2022
Adres van de zetel: Place Colo 8
4800 Verviers
Sinds 6 april 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ska ,  Olivier  Sinds 6 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 6 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 mei 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 mei 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 6 april 2022
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 6 april 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 6 april 2022
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 6 april 2022
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 april 2022
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 6 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug