shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0786.509.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 mei 2022
Begindatum:24 mei 2022
Naam:AMJ TECHNICS
Naam in het Frans, sinds 24 mei 2022
Adres van de zetel: Rue Frédéric-Nyst 51   bus 11
4020 Liège
Sinds 24 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Arbib ,  Jamal  Sinds 24 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 24 mei 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 mei 2022
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 24 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juni 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 24 mei 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 mei 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 24 mei 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 24 mei 2022
Btw 2008  26.110  -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 24 mei 2022
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 24 mei 2022
Btw 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 24 mei 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 24 mei 2022
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 24 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 mei 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug