shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.301.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 2022
Begindatum:15 juni 2022
Naam:G COOLING
Naam in het Frans, sinds 15 juni 2022
Adres van de zetel: Rue de Herve 159
4651 Herve
Sinds 15 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Grommet ,  Alain  Sinds 15 juni 2022
Bestuurder Grommet ,  Thibaud  Sinds 15 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 27 juli 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 juli 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 27 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 juli 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 juli 2022
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 juli 2022
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 27 juli 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 juni 2022
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 15 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug