shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.759.566
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2022
Begindatum:28 juni 2022
Naam:BKS Services
Naam in het Frans, sinds 28 juni 2022
Adres van de zetel: Rue du Baty,Eprave 34
5580 Rochefort
Sinds 28 juni 2022
Telefoonnummer:
+32484603232 Sinds 28 juni 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bks.srv@gmail.comSinds 28 juni 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schaers ,  Tony  Sinds 28 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 juni 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  38.120  -  Inzameling van gevaarlijk afval
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug