shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.944.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2022
Begindatum:1 juli 2022
Naam:Michel Thurpin Services
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2022
Afkorting: MTS
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2022
Adres van de zetel: Rue Charles Balthasar 52
5590 Ciney
Sinds 1 juli 2022
Telefoonnummer:
+32488008320 Sinds 1 juli 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@michelthurpin.servicesSinds 1 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Thurpin ,  Michel  Sinds 1 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 4 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 augustus 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 10 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug