shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.254.959
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 2022
Begindatum:5 juli 2022
Naam:FABOT Engineering
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2022
Adres van de zetel: Rue Gérardheid 133
4800 Verviers
Sinds 5 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Boutet ,  Antoine  Sinds 5 juli 2022
Bestuurder Fabbri-Corsarini ,  Arnaud  Sinds 5 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 5 juli 2022
Btw 2008  28.990  -  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Sinds 5 juli 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 5 juli 2022
Btw 2008  74.102  -  Activiteiten van industriële designers
Sinds 5 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug