shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.756.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2022
Begindatum:19 juli 2022
Naam:W&F Société Négoce
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2022
Adres van de zetel: Rue Nanon(SS) 201   bus 2
5002 Namur
Sinds 1 september 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mahmoud ,  Wisam  Sinds 19 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 8 augustus 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 19 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.160  -  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  46.419  -  Groothandel in overig textiel
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 19 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.160 -  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
Sinds 1 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug