shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.601.378
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2022
Begindatum:11 augustus 2022
Naam:What a Work
Naam in het Frans, sinds 11 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue de l'Yser 38
4340 Awans
Sinds 11 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Grégoire ,  Baptiste  Sinds 11 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2022
 
Rijwielen
Sinds 22 augustus 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 22 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 22 augustus 2022
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 augustus 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 11 augustus 2022
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 11 augustus 2022
Btw 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 augustus 2022
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 augustus 2022
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 11 augustus 2022
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 11 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug