shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.912.372
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 juli 2024
Begindatum:24 augustus 2022
Naam:Salhi
Naam in het Nederlands, sinds 24 augustus 2022
Adres van de zetel: Nijverheidsstraat 70
2160 Wommelgem
Sinds 24 augustus 2022

Doorgehaald adres sinds 8 november 2022(1)
Telefoonnummer:
+32498971607 Sinds 24 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
chait-1992@hotmail.comSinds 24 augustus 2022
momo.coiffeur20@gmail.comSinds 24 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 24 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Salhi Bounaoui ,  Mohamed  Sinds 24 augustus 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bastenier ,  Alexandre  Sinds 11 juli 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug