shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.211.281
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 september 2022
Begindatum:21 september 2022
Naam:PERFECTRANSLATION
Naam in het Frans, sinds 21 september 2022
Adres van de zetel: Rue de Herve 787
4610 Beyne-Heusay
Sinds 1 december 2023
Telefoonnummer:
+32497112002 Sinds 21 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
perfectranslation@yahoo.comSinds 21 september 2022
perfectranslation@yahoo.comSinds 21 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Zejnullahu ,  Ylber  Sinds 21 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.300 -  Vertalers en tolken
Sinds 8 november 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug