shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.569.092
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2022
Begindatum:29 september 2022
Naam:BELGIUM INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES
Naam in het Engels, sinds 29 september 2022
Adres van de zetel: Rue des Bouleaux 22
4100 Seraing
Sinds 29 september 2022
Telefoonnummer:
0496997292 Sinds 1 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
idrisbilkay52@gmail.comSinds 1 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 29 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bilkay ,  Idris  Sinds 29 september 2022
Bestuurder Güllükaya ,  Ebru  Sinds 29 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug