shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.674.507
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2022
Begindatum:30 september 2022
Naam:COPROSPECT
Naam in het Frans, sinds 30 september 2022
Adres van de zetel: Rue Saint Jean 1   bus A
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 30 september 2022
Telefoonnummer:
+32498431641 Sinds 30 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
albartmarie@hotmail.comSinds 30 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanheeswyck ,  Alexandre  Sinds 30 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.110  -  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug