shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.707.853
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 oktober 2022
Begindatum:20 oktober 2022
Naam:IB CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2022
Afkorting: IB CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue des Dominicaines(SS) 56
5002 Namur
Sinds 20 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bajraktari ,  Ilir  Sinds 20 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 31 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 oktober 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 20 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 oktober 2022
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 oktober 2022
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 20 oktober 2022
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 20 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 25 oktober 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug