shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.613.706
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2022
Begindatum:9 december 2022
Naam:DE WOLF C.
Naam in het Frans, sinds 9 december 2022
Adres van de zetel: Rue Bois-de-Graux(LV) 81
5170 Profondeville
Sinds 9 december 2022
Telefoonnummer:
+32496993326 Sinds 9 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dewolfc.toiture@gmail.comSinds 9 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Wolf ,  Corentin  Sinds 9 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2023
 
Ruwbouw
Sinds 1 januari 2023
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 januari 2023
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug