shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.095.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2022
Begindatum:20 december 2022
Naam:BGS Energy
Naam in het Frans, sinds 20 december 2022
Adres van de zetel: Rue du Château de Micheroux 25
4630 Soumagne
Sinds 20 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sardo ,  Baldassare  Sinds 20 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 30 december 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 30 december 2022
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 30 december 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 december 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 30 december 2022
 
Algemeen aannemer
Sinds 30 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 december 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 30 december 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 30 december 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 30 december 2022
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 30 december 2022
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 december 2022
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 december 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 31 december 2022
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 31 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug