shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.285.479
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2022
Begindatum:22 december 2022
Naam:NAPOLIFICIO
Naam in het Frans, sinds 22 december 2022
Adres van de zetel: Rue Joseph-Remy 13
4000 Liège
Sinds 22 december 2022
Telefoonnummer:
+32494760354 Sinds 22 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
maurizio.b@hotmail.comSinds 22 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bosone ,  Maurizio  Sinds 22 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 11 januari 2023
Btw 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 11 januari 2023
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 11 januari 2023
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 11 januari 2023
Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 11 januari 2023
Btw 2008  47.291  -  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug