shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.480.865
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2022
Begindatum:28 december 2022
Naam:Green2move
Naam in het Frans, sinds 28 december 2022
Adres van de zetel: Chaussée de Marche(NN) 720
5100 Namur
Sinds 28 december 2022
Telefoonnummer:
+32472380003 Sinds 28 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
comptabilite@declerc.comSinds 28 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Declerc ,  Jean-François  Sinds 28 december 2022
Bestuurder Declerc ,  Jean-Philippe  Sinds 28 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2023
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 24 januari 2023
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 januari 2023
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 24 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 januari 2023
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 24 januari 2023
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 januari 2023
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 24 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug