shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.678.231
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 januari 2023
Begindatum:3 januari 2023
Naam:BESTCLEANPROSERVICES
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2023
Afkorting: BEST CLEAN
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2023
Adres van de zetel: Rue du Chalet 39
5300 Andenne
Sinds 3 januari 2023
Telefoonnummer:
+32476914574 Sinds 3 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bestclean@outlook.comSinds 3 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Akerchaoui ,  Hassan  Sinds 3 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 9 januari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 maart 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2023
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 9 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 3 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 21 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug