shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.976.852
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2023
Begindatum:10 januari 2023
Naam:ABEX-ANTE INVESTMENT
Naam in het Nederlands, sinds 10 januari 2023
Adres van de zetel: Louizalaan 367
1050 Elsene
Sinds 10 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Altintas ,  Bahri  Sinds 10 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug