shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0803.902.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:13 juli 2023
Naam:HORIZONS
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2023
Adres van de zetel: Rue des Prés 87
4802 Verviers
Sinds 5 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
administration@horizons87.beSinds 13 juli 2023
Webadres:
https://horizons87.be Sinds 13 juli 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 5 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Deliége ,  Geoffrey  Sinds 5 juli 2023
Zaakvoerder Detrigne ,  Claire  Sinds 5 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 juli 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 5 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug