shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0805.649.138
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 2023
Begindatum:8 september 2023
Naam:SGT Management
Naam in het Frans, sinds 8 september 2023
Adres van de zetel: Rue de la Burdinale 24
4217 Héron
Sinds 8 september 2023
Telefoonnummer:
+32476956858 Sinds 8 september 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@sgtmanagement.beSinds 8 september 2023
info@sgtmanagement.beSinds 8 september 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Cutsem ,  Arnaud  Sinds 8 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 september 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 september 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 8 september 2023
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 8 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 september 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug