shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.893.470
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 september 2023
Begindatum:30 december 2009
Naam:Bati CLAES
Naam in het Frans, sinds 30 december 2009
Adres van de zetel: Rue Haie Nicolas 43
5030 Gembloux
Sinds 3 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Claes ,  Laurent  Sinds 30 december 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gravy ,  Olivier  Sinds 7 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 januari 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 7 januari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 februari 2010
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 februari 2010
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 februari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 december 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug