shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.215.971
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 juli 2023
Begindatum:13 oktober 2010
Naam:BALLET Didier
Naam in het Frans, sinds 7 oktober 2010
Adres van de zetel: Féronstrée 106
4000 Liège
Sinds 2 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Boeck ,  Alain  Sinds 17 februari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Debouche ,  Natalie  Sinds 20 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 15 januari 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 januari 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 januari 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 januari 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 15 januari 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 7 oktober 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug