shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0832.516.059
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2011
Begindatum:4 januari 2011
Naam:PIXALOCA
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2011
Adres van de zetel: Rue du Vent Val(GOT) 41 Stratenplan
7070 Le Roeulx
Sinds 4 januari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Horlait ,  Dimitri  Sinds 1 oktober 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 juli 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  18.200  -  Reproductie van opgenomen media
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  26.800  -  Vervaardiging van magnetische en optische media
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 1 februari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 12 juli 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug