shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0832.106.085
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 maart 2021
Begindatum:22 december 2010
Naam:D&M UTILITAIRES
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2011
Adres van de zetel: Avenue de la Résistance 374 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 1 februari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 december 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Fraipont ,  Robert  Sinds 22 december 2010
Zaakvoerder (2) Marini ,  Paul  Sinds 22 december 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minon ,  François  Sinds 8 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 juni 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2011
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
BTW 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
BTW 2008  45.191  -  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
BTW 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 26 juni 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug