shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.085.092
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 augustus 2020
Begindatum:24 januari 2011
Naam:A.M. SECURITY
Naam in het Frans, sinds 19 januari 2011
Adres van de zetel: Rue du Village 119 Stratenplan
4161 Anthisnes
Sinds 1 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brennenraedts ,  Virginie  Sinds 27 mei 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 20 augustus 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug