shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.492.393
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 maart 2023
Begindatum:7 februari 2011
Naam:AMAL CARS
Naam in het Frans, sinds 4 februari 2011
Adres van de zetel: Rue Désiré-Simonis 38
4020 Liège
Sinds 4 februari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 februari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) El Ammal ,  Abdelfattah  Sinds 4 februari 2011
Zaakvoerder (2) Mtir ,  Majdi  Sinds 4 februari 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legras ,  Pierre  Sinds 6 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2011
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 8 augustus 2011
 
Rijwielen
Sinds 8 augustus 2011
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 8 augustus 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 8 augustus 2011
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 8 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 8 augustus 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 1 maart 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug