shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0834.909.781
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:29 maart 2011
Maatschappelijke Naam:SOLECO SUD
Benaming in het Frans, sinds 24 maart 2011
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(3)
Sinds 13 maart 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue d'Abhooz 31 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 24 maart 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 5 oktober 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(3) Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug