shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0836.823.156
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 juli 2018
Begindatum:8 juni 2011
Maatschappelijke Naam:CRT COMPOSITES
Benaming in het Frans, sinds 30 mei 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Allée d'Espagne(VIS) 55 Stratenplan
4600 Visé
Sinds 23 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 mei 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Hricak ,  Patrice  Sinds 30 mei 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 12 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Collin ,  Dominique  Sinds 12 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.731  -  Vervaardiging van vormkasten en gietvormen
Sinds 1 augustus 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug