shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0836.911.248
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juni 2011
Begindatum:10 juni 2011
Naam:EUROPEAN NETWORK INFORMATION EXCHANGE AREA
Naam in het Frans, sinds 13 december 2010
Adres van de zetel: Bolwerksquare 2
1050 Elsene
Sinds 8 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bruxelles@euronixa.euSinds 1 maart 2017(1)
Webadres:
www.euronixa.eu Sinds 1 maart 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Europees economisch samenwerkingsverband
Sinds 13 december 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder TAVERNIER ,  CHRISTOPHE  Sinds 29 maart 2019
Gedelegeerd bestuurder TAVERNIER ,  CHRISTOPHE  Sinds 13 december 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug