shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.401.439
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 mei 2021
Begindatum:6 februari 2012
Naam:CIEL BLEU INTERNATIONAL
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2012
Adres van de zetel: Rue Marengo 27 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 18 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) John ,  Shahzad  Sinds 31 januari 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 17 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 17 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 februari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 september 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 februari 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 17 februari 2012
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 februari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 19 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug