shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0845.965.308
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 oktober 2020
Begindatum:15 mei 2012
Naam:S.P.H.
Naam in het Frans, sinds 15 mei 2012
Adres van de zetel: Chaussée de Nivelles(TX) 300 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 21 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 mei 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Havet ,  Nathalie  Sinds 15 mei 2012
Zaakvoerder (2) Potalivo ,  Aurélien  Sinds 15 mei 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 8 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 22 mei 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 22 mei 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 mei 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 25 mei 2012
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 25 mei 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 juli 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug