shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.849.194
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 oktober 2018
Begindatum:26 juni 2012
Maatschappelijke Naam:RAPID AUTO
Benaming in het Nederlands, sinds 25 maart 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Boulevard Zénobe Gramme 202 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 1 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Saghir ,  Noureddine  Sinds 1 januari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tihon ,  André  Sinds 1 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 11 juli 2012
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 11 juli 2012
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug