shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.940.949
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 mei 2021
Begindatum:28 juni 2012
Naam:ISOWAL
Naam in het Frans, sinds 28 juni 2012
Adres van de zetel: Rue de Gembloux(SS) 500 Stratenplan
5002 Namur
Sinds 1 januari 2015

Doorgehaald adres sinds 8 juni 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Carmanne ,  Albert  Sinds 28 juni 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Remience ,  Christine  Sinds 20 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 24 juli 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 juli 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2012
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juli 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juli 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug