shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.579.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 juni 2020
Begindatum:11 oktober 2012
Naam:Eyaka
Naam in het Frans, sinds 20 mei 2014
Afkorting: Eyaka
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2013
Adres van de zetel: Quai Mativa 23
4020 Liège
Sinds 10 oktober 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Minne ,  Mathieu  Sinds 10 oktober 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legrand ,  Dominique  Sinds 22 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 10 oktober 2012
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 10 oktober 2012
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 10 oktober 2012
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 10 oktober 2012
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 10 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug