shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0860.010.908
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 augustus 2023
Begindatum:11 juni 2003
Naam:ERVIER FRERES
Naam in het Frans, sinds 28 mei 2003
Adres van de zetel: Boulevard d'Herbatte 125   bus 1
5000 Namur
Sinds 1 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 mei 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ervier ,  Ludovic  Sinds 11 juni 2003
Curator (aanstelling door rechtbanken) Etienne ,  François  Sinds 17 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 15 februari 2017
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  96.012  -  Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
Sinds 1 december 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug