shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0869.763.267
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 oktober 2004
Begindatum:29 oktober 2004
Naam:INFRABEL
Naam in het Nederlands, sinds 29 oktober 2004
Adres van de zetel: Marcel Broodthaersplein 2 Stratenplan
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 23 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://www.infrabel.be Sinds 23 december 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 29 oktober 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 324  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 29 oktober 2004
 
 
Toelatingen
BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  35.130  -  Distributie van elektriciteit
Sinds 25 maart 2016
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 24 maart 2016
BTW 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 24 maart 2016
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 25 maart 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 770.080.392 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0830.343.457   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2019
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug